Door: mr. Fleur van Lith, kandidaat-notaris, en mr. Joris van Kerkhof, notaris

Datum: 20 mei 2020

Ik wil wel een akte tekenen, maar kan wegens corona niet bij de notaris langsgaan. Een akte tekenen ‘op afstand’, kan dat?

In deze onzekere tijden van het coronavirus roept het ondertekenen van akten veel vragen op, zoals: “Is het absoluut noodzakelijk om een akte in persoon bij de notaris te ondertekenen?”. Het antwoord luidt soms ‘ja’ en vaak ‘nee’. Zo is het mogelijk om een onderhandse volmacht te tekenen voor aan- of verkoop van een woning of een aandelenoverdracht. Voor een hypotheekakte is echter vereist dat u zelf uw handtekening zet in het bijzijn van de notaris of dat gebeurt met gebruik van een notarieel verleden volmacht. Sommige akten, zoals een testament en bepaalde schenkingen kunt u niet bij volmacht tekenen. Maar wat nu als een bezoek aan de notaris wegens het gevaar van besmetting met het coronavirus echt geen optie is?

Inmiddels is de Tijdelijke Wet COVID-19 in werking getreden, die het mogelijk maakt om akten ‘op afstand’ te ondertekenen door middel van een constante audio- en videoverbinding. Er moet dan wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden, waardoor een bezoek aan de notaris geen optie (meer) is. Denk aan mensen die zelf niet kunnen reizen omdat ze met het coronavirus zijn besmet, ouderen die in het verpleeghuis geen bezoek mogen ontvangen of personen die vanwege luchtwegklachten niet naar buiten mogen. De notaris maakt in de akte melding van deze omstandigheden.

De wet biedt geen uitkomst voor mensen die in het buitenland verblijven en bij een Nederlandse notaris een akte willen ondertekenen. Zij zijn aangewezen op lokale mogelijkheden die worden geboden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact met ons op.