Door: mr. Fleur van Lith, kandidaat-notaris, en mr. Joris van Kerkhof, notaris

Datum: 20 mei 2020

Wij krijgen met enige regelmaat de vraag: “Denkt u dat het verstandig is als ik nu een testament opstel?”. Ons antwoord is dan steevast: “Dat hangt er van af. Laten we eerst uw situatie bespreken.”.

Stel, u bent gehuwd en u heeft (nog) geen kinderen. In deze ‘corona-tijden’ vraagt u zich af wat er gebeurt met uw nalatenschap als u vlak na elkaar zou komen te overlijden. Wie erft van wie?

Welnu, volgens het erfrecht laat u uw gehele nalatenschap na aan uw langstlevende echtgenoot. De erfgenamen van de echtgenoot die als laatste sterft zijn diens ouders en broers en zusters. Zij verkrijgen dus feitelijk de nalatenschap van beide echtgenoten. De familie van de eerst overleden echtgenoot erft niets, ook niet als de beide overlijdens vlak na elkaar hebben plaatsgevonden. Onlangs heeft de rechter deze situatie bevestigd voor jonge echtelieden die tijdens hun huwelijksreis ten gevolge van een voedselvergiftiging zéér kort na elkaar kwamen te overlijden.

Indien u deze situatie onwenselijk vindt, maak dan een ‘calamiteiten’-testament. Met enkele eenvoudige middelen kunt u er voor zorgen dat bijvoorbeeld de families van beide echtgenoten erven, ook als u kort na elkaar overlijdt door ziekte of een noodlottig ongeval.

Heeft u vragen of wenst u een testament op te stellen? Neemt u dan gerust even contact met ons op.