Door: mr. Fleur van Lith, kandidaat-notaris, en mr. Joris van Kerkhof, notaris

Datum: 1 juni 2020

In een vorige blog ging het over de verschillende manieren waarop je als erfgenaam met een nalatenschap kunt omgaan: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden, of toch verwerpen. Maar is er ook een situatie denkbaar waarin je de nalatenschap als erfgenaam hebt aanvaard zonder iets te doen?

Dat is inderdaad mogelijk. Stel dat er in een nalatenschap meerdere erfgenamen zijn, onder wie jij. Jij hebt nog keuze (aanvaarden of verwerpen) gemaakt. Eén van de andere erfgenamen blijkt de nalatenschap inmiddels al beneficiair te hebben aanvaard. Heeft dit gevolgen voor de andere erfgenamen?

Jazeker! Je hebt de nalatenschap ook automatisch beneficiair aanvaard, tenzij je de nalatenschap alsnog zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat je kennis hebt gekregen van de beneficiaire aanvaarding door de andere erfgenaam. Maar wil je dat doen, dan moet je zelf een verklaring van zuivere aanvaarding of verwerping afleggen bij de rechtbank. Het verrichten van ‘handelingen’, zoals het verkopen van goederen, kan geen zuivere aanvaarding meer opleveren.

Zijn er dus meer erfgenamen, spreek dan af dat één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaardt. Zodra dat is gebeurd, zullen de anderen ook beneficiair aanvaarden. Dat scheelt in kosten, want het afleggen van een verklaring bij de rechtbank kost wel geld, zo’n € 130 per verklaring. Zo ben je gezamenlijk voordeliger uit.

Meer informatie of advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op.