Door: mr. Fleur van Lith, kandidaat-notaris, en mr. Joris van Kerkhof, notaris

Datum: 21 juni 2020

Je hebt als erfgenaam besloten om de nalatenschap te aanvaarden. En dus heb je van de notaris een te ondertekenen document ontvangen, waarop staat dat je de nalatenschap ‘zuiver’ aanvaardt.

Een erfenis wordt zuiver of beneficiair aanvaard door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank van het ‘sterfhuis’ (de rechtbank in het gebied waar de overledene woonde). De onderhandse akte alleen is dus onvoldoende voor een ‘zuivere’ aanvaarding. Wij denken zelfs dat het juridisch geheel geen gevolg heeft.

Er is ook nog een andere wijze waarop de zuivere aanvaarding van een nalatenschap plaatsvindt. Zuivere aanvaarding kan ook plaatsvinden doordat je als erfgenaam geërfde goederen bijvoorbeeld verkoopt of met hypotheek belast, of als je met de andere erfgenamen (als ze er zijn) overgaat tot verdeling van de nalatenschap. Je gedraagt je dan namelijk als ‘ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam’. Dat geldt niet als je de nalatenschap reeds eerder zuiver of beneficiair hebt aanvaard, want dan had je al een keuze gemaakt.

Let dus op: heb je de nalatenschap bij onderhandse akte ‘zuiver’ aanvaard en dreigen er meer schulden te zijn dan baten (de nalatenschap heeft een negatief saldo), aanvaard de nalatenschap dan alsnog ‘beneficiair’ door het bij de rechtbank afleggen van een verklaring. Zo voorkom je alsnog dat je met je eigen geld de schulden zult moeten betalen. Tenzij je al goederen hebt verkocht of bezwaard, natuurlijk, want dan is het voor een beneficiaire aanvaarding te laat.

Wil je hierover meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.